101110
yum install -y bind bind-chroot caching-nameserver
    bind
       bind
          konfas i /etc/named.conf, väl kommenterad fil, examples ligger under /usr/share/doc/bind*/sample/
             directory
                börjar med chroot långt ner i filträdet
             dump_file
                där dumpfilen ligger
             statistics-file
                statistik
             // forward first;
                err
             // forwarders
                err
             controls
                err
             zone
                default-zone för alla saker
                där saker cachas
                file får heta vad som helst men är vettigt att köra db.[namn3600]
                man behöver alltid minst två soner, en för in och en för ut
          C++ bajs från slutet av 90-talet (dvs, onödiga saker som skrevs in som standard på den tiden)
             // är kommentar (# fungerar ofta med)
            {} börjar och avslutar stycken (krav)
            ; avslutas varje rad med (krav)
          konfas också i:
             named.local
                man kan sätta [nummer]h för timme, [nummer]m för minut osv
                ttl
                   tid för varje enskild post
                serial
                   serienummer, uppdatera uppåt, ofta datumbaserat
                refresh
                retry
                expire
                    tid innan hela databasen bör byggas om
                minimum
                IN NS [namn].
                   mycket viktigt att avsluta med punkt
                   kollar vilken namnfil det är
                [IP, rätt håll] IN PTR [namn].
    bind-chroot
        gör så den kan fungera chrootat
        /var/named/chroot
           den kan inte gå högre i root än så, bra för att det kan finnas säkerhetshål
           nackdelen är att den av förklarliga skäl hanterar / som /var/named/chroot/, vilket gör att konfigurationsfilen         ligger under /var/named/chroot/etc/named.conf
           Går dock att länka /etc/named.conf till /var/named/chroot/etc/named.conf och motsvarande med de andra filerna
    caching-nameserver

Rent generellt, läs boken, det här är långt ifrån komplett.