101117101117
Lite extra om zoner (på min begäran, tom)
Domäner - "samma efternamn"
    .se
    google.se
    mail.google.se
    Framlänges-zoner pekar mot en domän
       Kan vara en eller flera zoner per domän
Nät          - "samma nummerserie"
    74.125.79.104
    Baklängeszoner pekar mot ett nät
       oftast har man bara en zon per nät
En Zon är en samling datorer som kopplas samman via en zonfil som anges i DNS-serverns named.conf
Kapitel 7, LDAP
Från boken, tar bara med det han säger som går utöver det som står på skärmen under varje slide.
Centralized Authentication
    Kommer från tanken att datorer ska kunna kommunicera fritt mellan länderna.
    Ursprungstanken var att man skulle använda x500, ett väldigt komplett system som tyvärr var extremt komplext.
    TCP/IP
        skapades för att vara mer lättviktigt än x500, det är fortfarande tungt dock.
    LDAP
        är skapat i samma sväng och är menat att vara lättviktigt, men i förhållande till andra tjänster som finns numer är den fortfarande tungrodd.
    NIS/NIS+
       Ganska gammalt och förlegat, ersätts oftast av LDAP.
    Kerberos
       Ticketbaserat, dvs, man autenticerar sig en gång och sen får man använda den biljetten under en begränsad tid
    Windows
       AD
          DNS
             Krav för att AD ska fungera
          LDAP
             innehåller information om användare
          Kerberos
             autenticering
Directory Services
    NDS
       Novell directory services, en LDAP-implentation
LDAP
    port 389
    Öppen standard
LDAP concepts
LDAP Organization
Schema
Entry Referencing
LDIF
LDAP Security
LDAP implementations
    finns väldigt många
Querying LDAP Databases
    ldapsearch är det viktigaste för vår kurs
       i verkliga livet så är det ofta väldigt specifika verktyg för ldap