101118
Kapitel 8
cn = Common Name -> namn på person/post
given name= "riktigt namn" (se folkbok
c=country code (SE)
l=locality (land, stad, län, liknande)
st= state, stat, provisn eller liknande
street= gatuadress eller postbox: fysiska leveranser
O= Organisation
ov=org.unit= Avdelning
title=titel på person
description=beskrivning, "slaskpost" för div info.
uid=user id- användarnamn
Kan ha missat en del här.
Nycklar
    Hash
        Du gör en krypterad version av en sträng med text (kan vara en hel fil), gör man samma beräkning på filen och den uppnår samma slutresultat har den sannolikt inte ändrats.
    Nycklar jobbar med signering, det är att man delar hasher och jämför dem.
    Certifikat har dock en del problem.
       Servern får inte byta IP eller motsvarande.
       Det måste vara konfigurerat för att vara den typ av server som det faktiskt är.
       Det kräver att man har en verifierad källa som kontrollerar vad det är.
Från boken
OpenLDAP Components
   /usr/sbin
       slapd
       slurpd
    /etc/openldap/
    /var/lib/ldap/
Configuring slapd
    /etc/openldap/slapd.conf
/etc/openldap/slapd.conf Global Parameters
    loglevel -1
       viktigt för att sätta hur mycket som hamnar i loggfilen
Schema Definition
OpenLDAP Access Control
Backend Types
    Normalt lagrar man i något som heter Berkeley db, ett väldigt vanligt filformat för information som ska vara lätt att söka.
       Indexerad information.