101119101119
Kapitel 9
Online LDAP Data Manipulation
Offline LDAP Data Manipulation
    man kan också jobba med databasen direkt istället för via LDAP
        kan vara bra för att migrera stora mängder poster
Native LDAP Client Config
    /etc/nsswitch.conf
       där man talar om att man tänker använda DNS

Var inte så uppmärksam, läs på i boken.

Kapitel 10
Using Apache
    Apache startade från början en process för varje gång man anropade servern, man gick delvis runt det genom att ha aktiva processer som väntar på att få göra något för att ha högre prestanda.
       Pre fork kallas det, delar alltså upp en process i flera delar innan det egentligen behövs.
       Numer går det att en process kan hantera flera, men man använder fortfarande pre fork.
HTTP Operation
    Stateless
       Det finns alltså inget i protokollet som säger att man vill gå till någon specifik händelse.
          Dvs, http hanterar inte datat mer än att skicka det.
Apache History and Status
    Apache software foundation
       grundad för att IBM skulle kunna ställa krav på de pengar de pytsade in till apache för att få det att fungera
       numer är det fler än IBM som ger dem pengar
Apache Architecture
    Apache körs multitrådat
SSL/HTTPS and Apache
    En öppen nyckel, en stängd nyckel.
       De går i par, så man behöver den stängda för att läsa den öppna och tvärtom.
       Det är alltså till för att hålla informationen säker mellan klienten och servern.
       Problemet med det är alltid att dela ut nyckeln, att göra det säkert är inte så enkelt.
Apache Configuration Files
    Virtual hosts
       väldigt viktigt, en helt essentiell funktion av apache
httpd.conf - Server Settings
    Missade mycket
httpd.conf - Main Configuration
    Documentroot
        där apache kollar när man går till datorn
            default är /var/www/
    MIME
        Används för att berätta vad det är för typ av fil, bra för att webbläsaren ska veta hur den ska hantera det hela.      

Fotnot
SKEY
    engångslösenord för folk som loggar in utifrpn