101125101125
Kapitel 10
Apache
    Det som gör den poppis är att den är relativt lättdriven, konfigurerbar och stöder många plugins.
Jag satt och labbade hela förmiddagen.
Det handlade om hur kryptonycklar utbyts till 90% på morgonen.
PGP
GPG
SSL
Från boken
Apache configuration Files
    httpd.conf
       varierar var den ligger, men i RHEL /etc/httpd/conf/httpd.conf
httpd.conf
    Serveroot
       Säger var config-filerna ligger
    StartServers
       Antal servers som är igång per default
    MinSpareServers
       Hur många extra servers som inte används ska köras som minimum
    MaxSpareServers
       Hur många extra servers som inte används ska köras som maximum
    MaxClients
    LoadModule
    Listen
       vilken port och interface man lyssnar på
    User/Group
       vad ska processen köras som
Main Configuration
    DocumentRoot
       är viktig, säger var man hittar grunden till en hemsida
    MIME
       säger till vilken typ av fil en fil är
VirtuahlHost Configuration
    NameVirtualHost
    <VirtualHost [IP]>...</VirtualHost>
    Servername/ServerAlias
    Documentation
Dynamic Shared objects
    Två sätt att ladda moduler, dels via shared objects och dels via någonting?
    Viktigt att veta om en modul klarar av flertrådad apache eller inte, s.k. trådsäkert, det fungerar inte om man har fel typ av modul.
Apache Logging
    Det är relevant att komma ihåg att även de som äger sidorna gillar att läsa loggarna eftersom de innehåller mycket relevant information för den som äger företaget, finns flera verktyg för att se på loggarna.
       Exempelvis; Analog, webalize, AWStats
The Webalizer
    Entry/exit
       Hur länge man stannar och sånt
    Top referrers
       vilka konkurrenter kommer man ifrån, hur hittar man till sidan osv