101202101202
Kapitel 17-18
Mail
MTA
    Mail Transfer Agent
       Epostserver
          sendmail
          postfix
          qmail
          exim
MDA
    Mail Delivery Agent
       Program som ser till att mail hamnar i ens inbox
          procmail

MUA
    Mail User Agent
       Epostprogram
          thunderbird
          evolution
          hemskt skit från MS som outlook

MRA
    Mail Retrieval Agent
       Till för att spara mail man får när ens server är nere för att skicka den vidare dit
           fetchmail

MSP
    Mail Submission Program
       "sendmail"
          Inte egentligen sendmail utan bara en funktion som säger åt datorn att skicka iväg ett mail till en server.

MLM
    Mail List Manager
       Man sätter upp en adress som skickar ut mail till alla som anmält sig som intresserade.
           minidomo
           majordomo

Leveransen
    maildir
       /home/[uid]/mail/
       fördelen är att det ger högre prestanda
    mbox
       fördelen är att man bara har en fil att hantera, enklare att hantera rent generellt
    Ofta väljer man maildir eller mbox baserat på vad de övriga verktygen man vill använda stöder.
    Man kan också lagra dem i databaser, vilket gör det lättare att ha en dedikerad maskin för läs och skriv av mail.

Efter det här var jag rätt borta i huvudet, svårt att anteckna.

SMTP
    Simple Mail Transfer Protocol

HELO/EHLO
    hello/extended hello
    gamla/nya
    den gamla är väldigt ny
    Första kontakten med en SMTP§
HELP
    ger information om vad en SMTP stödjer
NOOP
    till för att ge information om att inget sker men att den är uppe
MAIL -start
   det man gör när man kopplar upp sig mot en SMTP
   det är alltså första kommandot man skickar när man skriver ett mail
    RCPT -mottagaradressen
    DATA
       Innehåller all information i mailet, som subject och den faktiska texten
          subject: [subject]
          from: [mailadress]
VRFY/EXPN
RSET/QUIT
SMTP AUTH
    Hur man autentiserar vem man är för att få skicka ett mail.
    TLS "HTTPS"
       EHLO
          AUTH PLAIN [lösen]

Från boken orkar jag faktiskt inte anteckna.