101203
Filtrering Procmail
    Det är inte bara spamfilter utan att se till att sortera mail dit man vill ha det, det inkluderar att slänga spam men inkluderar också att skicka affärserbjudanden till säljavdelningen osv.
    En bra grej är att man kan specifikt välja ut ämnen som man vet är viktiga och spara undan dem, grovsortering helt enkelt.
       Supportärenden, säljärenden osv.
Från boken
Procmail
    Red Hat kör mbox som standard.
    Procmail stödjer både mbox och maildir.
    Det är dåligt att blanda mbox och maildir på ett system.
    Både mbox och mdir stödjer subfolders.
    mbox skapar en separat fil för varje subfolder.
    mdir skapar en separat katalog för varje subfolder.
SpamAssassin
Accessing Email
Dovecot vs Cyrus
    Båda fungerar väl, Cyrus nyare, Dovecot mer komplett.
Cyrus IMAP MTA Integration
    Cyrus integrerar tight med postfix.

Alternativ till Exchange
Citadel
    OSS och mycket kompetent, kan mer än exchange.
Zimbra
    Populär i affärsvärlden.
    Mycket javascript som känns som att köra lokal epost i webbläsaren.
    Det som är bra är att det är rikt på plugins.
Scalix
    Stabilt och bra.
Open Exchange
   
(Hula)
   
OSER
   
Mailing Lists
LISTSERV
    Gammal och tung
Majordomo
    Lite nyare och mindre trungrott
SYMPA
    Ännu lite nyare och än mindre tungrott