Repetition
Prioriteringslista

Oviktigt
  1. Webb proxy (bra att veta när det ska användas)
  2. Samba
  3. Epost - spamfilter (procmail) (hamnar ganska ofta utanför servern och mer på klientsidan) (dynamisk kultur, vilket gör att det är väldigt varierande krav), LDAP (inte så viktigt eftersom det bara handlar om lagring av uppgifter som andra verktyg hanterar)
  4. FTP (vsftpd), kunna göra skillnad mellan anonym användning och inloggning med uid och pwd, skriv/läs rättigheter
  5. Webb, Apache, moduler, v-hosting
  6. Epost, termer, postfix, imap/pop (cyrus/dovecot)
  7. Bind, Zoner, fram/bak
Viktigt

Generell genomgång:
Kapitel 1
Viktigt att komma ihåg grundprinciperna.
Tightening Default Security
Xinetd
Hosts.allow/.deny
Advanced TCP Wrappers
Basic Firewall Activation
Naming Services
DNS - A Better Way
Rekursiv vs iterativ namnuppslagning.
Testing resolution
named.conf
Zone database File Syntax
Address match list & ACLs
Restricting queries