071010071010
Kapitel 3
Var börjar man om saker inte fungerar?
/var/log/messages/  <--- Meddelanden från tjänster
Har en typ av information

dmesg | less
dmesg | grep
Har en annan typ av information
Ringbuffert - dvs, den tar bort gamla saker för den har en begränsad mängd att lagra.

ls /proc/
Ger mycket bra information vid felsökning.

lsusb
Ger information om saker som sitter i usb-portarna

lspci
Ger information om det som sitter i PCI-platserna

Om man inte hittar prylarna med hjälp av de två kommandona så är det hårdvarumässigt fel.

lshal
Säger vad HAL har för åsikter om din hårdvara - hardware abstraction layer.

Vid dessa olika funktioner varierar det ganska mycket om informationen finns på rätt sätt, det har börjat bli mycket bättre men det finns fortfarande problem eftersom många hårdvarutillverkare försöker dölja hur de fungerar.

irq - interrupt request
Processorn får veta att något viktigt har hänt och prioriterar en speciell bit av kärnan

messages i /var/log/ lägger gamla logar i messages.+1 från förra.
Så, messages blir messages.1, messages.1 blir messages.2 osv.
Vid .10 flushas dem.

/etc/syslog.conf
Inne där kan man skicka information på olika sätt, exempelvis kan man göra:
#allt på tty9
*.*      /dev/tty9
Så kommer alla loggar på tty9
*.* kan i vissa fall (modernare versioner) ersättas av *.

/dev/hda ide-diskar
/dev/sda det mesta andra
s är ursprungligen scsi, men efterhand kom man på att det var smartare att kalla allt för s (utom ide eftersom det redan var implementerat och dumt att bryta).
Kärnan har alltså numer drivar för att hantera valfri disk och sen kan man plugga in lite vad som helst till det.

ls by-id
Ger information om diskarna enligt vad de säger oms ig själva.

ls by-label
Ger information om diskarna beroende på var de är monterade

ls by-uuid
beroene på deras slumpade kod.

ls by-path
beroende på var de sitter i datorn

kudzu
Byter till dynamisk IP vid byte av hårdvara bla.
Kudzu är i princip lika bra att ta bort på servers.

udevinfo
Ger info om vad udev håller på med

Ur boken
Console
Framebuffer kan spöka
Serial Console fungerar i princip alltid, även omd et är något primitivt

Virtual Terminals
    vanliga ändringar:
       Font
       Keymaps
       Screen blanking
open -c # program öppnar ett program i tty#
    Kan finnas olika varianter, openvt, ibland behöver man skriva ut tty#
open -c # /bin/bash -l
    Loggar in dig som root i en annan tty och har det i bakgrunden

Serial ports
Serieportar är fina grejer då väldigt många seriösa switchar och liknande som har det.